×
NAJNOWSZE SŁOWNICTWO POLSKIE
PORADNIA JĘZYKOWA UW
Zamknij

Nowi Użytkownicy

Dołącz do Obserwatorium!
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać hasła, komentarze i zdjęcia.
lub
Zarejestruj się tutaj

Obecni Użytkownicy

Zaloguj się na swoje konto
lub
Nie pamiętasz hasła?
HASŁO

glokalny

Drukuj
DEFINICJA

«łączący w sobie właściwości lokalne i globalne»

PRZYKŁADY UŻYCIA

Festiwal przez swoich twórców nazywany jest glokalnym, czyli lokalnym w działaniu i tożsamości, ale globalnym w konsekwencjach działania (poprzecinku.pl).Swoboda poruszania się w czasie i przestrzeni, a także w sferach refleksji i czynu, ułatwia przedsiębiorcy intelektualnemu działanie w sposób glokalny
(G. Kołodko, "Nowa gospodarka i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach posocjalistycznych", Warszawa 2001).

WIZUALIZACJE Zobacz w grafice Google
LICENCJA

Hasło udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

DATA Rejestracja hasła: 06.10.2014, 22.25, ostatnia aktualizacja hasła: 15.12.2014, 03.20
AUTOR Patrycjusz Pilawski
REDAKTOR Jan Burzyński
facebook