×
NAJNOWSZE SŁOWNICTWO POLSKIE
PORADNIA JĘZYKOWA UW
Zamknij

Nowi Użytkownicy

Dołącz do Obserwatorium!
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać hasła, komentarze i zdjęcia.
lub
Zarejestruj się tutaj

Obecni Użytkownicy

Zaloguj się na swoje konto
lub
Nie pamiętasz hasła?

Podziękowania

 

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie zapraszamy do nowej witryny Obserwatorium Językowego Uniwersytetu Warszawskiego: www.obserwatoriumjezykowe.uw.edu.pl. Witryna, którą Państwo właśnie odwiedzili, ma już tylko wartość archiwalną.

 

Słownik neologizmów polskich będziemy rozbudowywać wyłącznie w nowym miejscu, tam też można zgłaszać propozycje haseł.

 

 

Z wyrazami szacunku

zespół badawczy Obserwatorium Językowego UW

Katarzyna Kłosińska, Agata Hącia, Barbara Pędzich, Jarosław Łachnik

 


 

 

Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego nie powstałoby bez wsparcia wielu osób oraz instytucji.

 

Szczególne podziękowania składamy Prorektorowi Uniwersytetu Warszawskiego ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą, Prof. dr. hab. Alojzemu Z. Nowakowi, który dzięki swojej dotacji umożliwił przetestowanie i dopracowanie witryny, jak również ostateczne prace redakcyjne.

 

Nie mniej istotne było wsparcie finansowe instytucji uniwersyteckich: Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacji „Universitatis Varsoviensis”, Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, które sfinansowały informatyczną realizację projektu oraz przygotowanie inicjalnego zestawu haseł i esejów. Spośród osób pracujących na rzecz tych instytucji pragniemy podziękować zwłaszcza Prof. dr hab. Marcie Kicińskiej-Habior, Prorektor UW ds. Studentów i Jakości Kształcenia oraz Przewodniczącej Rady Konsultacyjnej, Prezesowi FUV Grzegorzowi Litwińskiemu oraz Członkowi Kapituły FUV Jackowi Persie za zainteresowanie i życzliwość. Szczególne podziękowania kierujemy do Pań Marii Sosnowskiej i Karoliny Żardeckiej-Górskiej z FUW za wieloletnią współpracę przy projektach internetowych z Warszawskim Kołem Leksykograficznym UW.

 

Projekt wsparł również za swojej kadencji Dziekan Wydziału Polonistyki, Prof. dr hab. Stanisław Dubisz, oraz obecny Dziekan Wydziału Polonistyki, Prof. dr hab. Zbigniew Greń. Podziękowania kierujemy także do  Prodziekana Wydziału Polonistyki ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą, Dr. hab., prof. UW Grzegorza Leszczyńskiego, oraz do Dr. Jerzego Molasa.

 

Dziękujemy Dr Izabeli Winiarskiej-Górskiej, Zastępcy Dyrektora Instytutu Języka Polskiego do 2012 r., która udzieliła projektowi w pierwszych miesiącach jego realizacji wsparcia ze strony macierzystego instytutu. Jesteśmy wdzięczni również Dr Dorocie Kopcińskiej, Zastępcy Dyrektora Instytutu Języka Polskiego od 2012 r., za wsparcie udzielone projektowi, dzięki czemu możliwy był udział Macieja Czeszewskiego i Jana Burzyńskiego w sześciu konferencjach międzynarodowych i ogólnopolskich, na których były dyskutowane założenia projektu, problemy szczegółowe z nim związane oraz referowane były kolejne etapy jego realizacji. Osobne podziękowania za pomoc kierujemy na ręce Prof. dr. hab. Józefa Porayskiego-Pomsty, Dyrektora Instytutu Polonistyki Stosowanej.

 

Dziękujemy także recenzentowi pierwotnego projektu Obserwatorium, Prof. dr. hab. Rochowi Sulimie z Instytutu Kultury Polskiej, oraz Prof. dr. hab. Zygmutowi Saloniemu z Instytutu Lingwistyki Stosowanej i Prof. dr hab. Danucie Ulickiej z Instytutu Literatury Polskiej, którzy rekomendowali projekt dla instytucji finansujących. Zaufanie i życzliwość tych osób miały znaczący wpływ na realizację witryny.

 

facebook