×
NAJNOWSZE SŁOWNICTWO POLSKIE
PORADNIA JĘZYKOWA UW
Zamknij

Nowi Użytkownicy

Dołącz do Obserwatorium!
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać hasła, komentarze i zdjęcia.
lub
Zarejestruj się tutaj

Obecni Użytkownicy

Zaloguj się na swoje konto
lub
Nie pamiętasz hasła?

Słowa, słowa… Czy je znasz?, red. Teresa Smółkowa

02.12.2013, 21.15
Drukuj

Nakładem Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk ukazało się pod redakcją Teresy Smółkowej opracowanie obejmujące nowsze i najnowsze wyrazy używane we współczesnej polszczyźnie, pt. Słowa, słowa… Czy je znasz?

Słowa, słowa… Czy je znasz?, red. Teresa Smółkowa Redakcja

Słownik zawiera ok. 5600 haseł. Autorki, Krystyna Holly, Beata Nowakowska, Teresa Smółkowa i Anna Żółtak, zastrzegają, że „część zawartej w nim leksyki jest obecna w słownikach języka polskiego, wydawanych od lat 90. do dziś, ale wyrazy te są rozproszone, niewyodrębnone za pomocą odpowiedniego kwalifikatora, wtopione w całość zawartego w tych słownikach materiału językowego”. Jak piszą one we wstępie, wyrazy rejestrowane w słowniku pojawiły się w polszczyźnie w ciągu dwóch ostatnich dziesięcioleci. Głównym kryterium doboru materiału wyrazowego jest „czas pojawienia się wyrazów w tekstach prasowych głównie z lat 90. XX wieku i późniejszych oraz częstotliwość ich występowania w Internecie i w naszej kartotece”. Podstawą źródłową słownika było wyszukiwanie wyrazów w prasie niespecjalistycznej, prowadzone na bieżąco do roku 2012. Źródłem materiału wyrazowego był również Internet: „korzystałyśmy głównie z internetowego wydania tzw. prasy papierowej, rzadko z innych źródeł internetowych; nie uwzględniałyśmy czatów, blogów, forów internetowych itd.” (pełen wykaz źródeł znajduje się na s. 17–19 słownika). Przykładowe strony z hasłami można przejrzeć tutaj.


Jan Burzyński

publikacja: 02.12.2013, 21.15, ostatnia aktualizacja: 28.09.2014, 21.37


facebook