NAJNOWSZE SŁOWNICTWO POLSKIE
Zamknij

Nowi Użytkownicy

Dołącz do Obserwatorium!
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać hasła, komentarze i zdjęcia.
lub
Zarejestruj się tutaj

Obecni Użytkownicy

Zaloguj się na swoje konto
lub
Nie pamiętasz hasła?

Konferencja "Dialog pokoleń 2"

11.11.2015, 20.11
Drukuj

5 listopada 2015 r. na Uniwersytecie Warszawskim podczas ogólnopolskiej konferencji pn. „Dialog pokoleń 2” Maciej Czeszewski, współautor Obserwatorium Językowego UW, wygłosił referat przygotowany wspólnie z Janem Burzyńskim pt. Zapożyczenia vs polskie odpowiedniki.

Konferencja "Dialog pokoleń 2" Obserwatorium Językowe UW

W referacie autorzy przedstawili wyniki badania pilotażowego dotyczącego percepcji zapożyczeń i ich rodzimych odpowiedników, a także form zapożyczeń o różnym stopniu przyswojenia. Badania ankietowe redaktorów Obserwatorium potwierdziły wstępne hipotezy, że forma obca ma silniejszy ładunek emocjonalny niż forma rodzima, zarówno pozytywny, jak i negatywny. Co więcej, okazało się, że desygnaty, których nazwy mają kształt obcy, postrzegane są jako lepsze w porównaniu z desygnatami nazwanymi synonimami rodzimymi lub tylko częściowo przyswojonymi: jako bardziej profesjonalne, lepszej jakości, bardziej naukowe itd. Co ciekawe, wydaje się, że właśnie z tego powodu wielu słów w ogóle nie spolszczamy: wolimy je zachować w kształcie oryginalnym, choć bardzo często sprawiają rozmaite trudności zarówno w pisowni, jak i w wymowie (np. smoothie, gender studies, lifestyle'owy, pendrive). Jednak w sytuacjach, w których istnieją w polszczyźnie dobre ekwiwalenty dla neologizmu obcego, użytkownicy zachowują swoisty rozsądek językowy, wybierając polską formę (np. aktualizacja zamiast upgrade, udostępniać zamiast szerować, umiejętności zamiast skille). Badania redaktorów w obszarze percepcji zapożyczeń i ich rodzimych odpowiedników będą kontynuowane.


Paweł Ciach

publikacja: 11.11.2015, 20.11, ostatnia aktualizacja: 12.11.2015, 22.03


facebook