×
NAJNOWSZE SŁOWNICTWO POLSKIE
PORADNIA JĘZYKOWA UW
Zamknij

Nowi Użytkownicy

Dołącz do Obserwatorium!
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać hasła, komentarze i zdjęcia.
lub
Zarejestruj się tutaj

Obecni Użytkownicy

Zaloguj się na swoje konto
lub
Nie pamiętasz hasła?
HASŁO

adultysta

Drukuj
WYMOWA

[adultysta] a. [edoltysta]

DEFINICJA

W niektórych środowiskach mianem adultysty określa się reprezentanta adultyzmu, kogoś przejawiającego cechy charakterystyczne dla adultyzmu – osobę dyskryminująca (dzieci i) młodych ludzi ze względu na ich wiek, uważającą, że ludzie starsi mają najczęściej rację, ponieważ są mądrzejsi, bardziej wykształceni i doświadczeni, a od osób młodszych należy im się szacunek. Adultystą nazywa się niekiedy również osobę starszą, która – w określonej sytuacji – stara się być ostrożna i dojrzała, dlatego nie zgadza się na pewnie zachowania, posunięcia czy rozwiązania, które odpowiadałyby osobom młodszym, choćby te zachowania (posunięcia, rozwiązania) były w danej sytuacji lepsze, korzystniejsze.

PRZYKŁADY UŻYCIA

Wy, adultyści! Z tego filmu nic nie da się zaspojlerować. Poza tym społeczeństwo jarające się tym, że urodziło się przed 95 jest prymitywne [...]. Generalizowanie i adultyzm to zło, a adultyści to prymitywy. (Źródło).Musisz zrozumieć stanowisko tych tzw. adultystów: mamy swoje życie, własne rodziny i odpowiedzialność. W przypadku wystąpienia obrażeń u uczestnika imprezy [mowa o spotkaniu Air Soft Gun] odpowiedzialność spada od razu organizatora, który jak pamiętamy ma własne życie i własne problemy w życiu codziennym. (Źródło).No bo to typowy Polak. Tak jak większość naszych rodaków jest homofobem i adultystą. (Źródło).

DODATKOWE INFORMACJE

Jest to prawdopodobnie zapożyczenie zewnętrzne przyswojone z języka angielskiego (adultist). Na gruncie słowotwórstwa synchronicznego leksem może być interpretowany jako derywat sufiksalny wymienny (adult<>-ysta ‘osoba charakteryzująca się adultyzmem’).

WIZUALIZACJE Zobacz w grafice Google
ODSYŁACZE
DATA Rejestracja hasła: 10.02.2018, 10.00, ostatnia aktualizacja hasła: 07.11.2020, 20.41
AUTOR Maciej Czeszewski
REDAKTOR Jarosław Łachnik
facebook