NAJNOWSZE SŁOWNICTWO POLSKIE
PORADNIA JĘZYKOWA UW
Zamknij

Nowi Użytkownicy

Dołącz do Obserwatorium!
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać hasła, komentarze i zdjęcia.
lub
Zarejestruj się tutaj

Obecni Użytkownicy

Zaloguj się na swoje konto
lub
Nie pamiętasz hasła?
HASŁO

chaotyzacja

Drukuj
DEFINICJA

Chaotyzacją czegoś nazywa się, głównie w publicystyce, uczynienie tego chaotycznym. Słowo ma charakter erudycyjny. 

KOLOKACJE

Zauważone najczęsztsze połączenia w tekstach o zasięgu ogólnym: chaotyzacja przestrzeni, chaotyzacja sytuacji, chaotyzacja polityki. 

PRZYKŁADY UŻYCIA

Dopiero po tym czasie stanie się jasne, dokąd zmierzać będzie okręt Ukraina pod dowództwem Wołodymyra Zełenskiego. Największym zagrożeniem jego prezydentury będzie stopniowa chaotyzacja polityki zagranicznej i zewnętrznej, co może przekreślić nie tylko szanse na realne postępy Kijowa w drodze do Brukseli, ale może też sprzyjać kreacji przesłanek do zachwiania stabilności w kraju. (Źródło).Zjawiskom tym towarzyszy chaotyzacja przestrzeni rozumiana jako proces pogarszania się ładu przestrzennego pod względem estetycznym i funkcjonalnym, charakteryzująca się zakłóceniami krajobrazu, brakiem przestrzeni publicznych, monofunkcyjnością obszarów, konfliktami przestrzennymi czy wspomnianym niedorozwojem usług. (Źródło).To są dwie chore skrajności, z jednej strony za dużo stabilności, czyli stagnacja, a z drugiej chaotyzacja.  (Źródło).Realistycznym celem Kremla jest zaś chaotyzacja życia politycznego, ekonomicznego i społecznego nad Dnieprem, co ma skutkować brakiem jasnego kursu prozachodniego Kijowa. (file:///C:/Users/kl01/Downloads/czteroglowy-orzel-rosji-kremlowskie-grupy-wplywu-na-ukrainie-z-energetyka-w-tle-analiza_Energetyka24.pdf).Czy pamiętacie państwo dyskusję nad budżetem, która odbyła się zaledwie kilka tygodni temu? To jest pełna chaotyzacja kraju. Byłaby to rzeczywiście wtedy katastrofa społeczna i gospodarcza, a także destabilizacja państwa. (Źródło).

DODATKOWE INFORMACJE

Słowo to przenika do tekstów o zasięgu ogólnym z tekstów naukowych, głównie socjologicznych (chaotyzacja procesów społecznychchaotyzacja przekazów, chaotyzacja kontaktów).  

WIZUALIZACJE Zobacz w grafice Google
DATA Rejestracja hasła: 28.07.2020, 19.37, ostatnia aktualizacja hasła: 29.07.2020, 17.28
AUTOR W ramach protestu przeciw promowaniu błędów ortograficznych do rangi „wariantów” rezygnuję z podawania swojego nazwiska w Obserwatorium Językowym UW
REDAKTOR Katarzyna Kłosińska
facebook